ثمین

دفتر عشق(شعر)

عشق مثل جنگ سخته

اگه عاشق بشی یعنی یه سرباز تنهایی که فرماندت قلبته

دیگه باید روبروی دنیا وایسی تا بتونی اونی که قلبت میخوادرو بدست بیاری

وچیزی هست که باید بدونی...

اونم اینکه آخرش تسلیم میشی

شک نکن.............

این فقط یه تعبیر ازاون چیزی هست که من کشیدم...

جنگ عشق

+نوشته شده در برچسب:حنگ,عشق,عاشق,سرباز,تنهایی,داود,ثمین,دوست دارم,,ساعتتوسط داوود الماسیان | |

حالا که اینقدر از تو دور شدم عشقم بعد از مدت ها میخوام شروع به آپدیت کردن این وبلاگ کنم.

داریوش آریامنش(داود الماسیان) 

+نوشته شده در برچسب:فرشته,نفس,قلب,جون,همه کس من,داریوش آریامنش,,ساعتتوسط داوود الماسیان | |

سینه ام خسته است

وگلویم خسته ترازبغض هایی که به سینه داده ...

مرا رها کردی من هم مارا

ما هم رهاکردیم سینه را از عشق از عشق

خواب هارادرعشق

می بنیم در عشق

+نوشته شده در برچسب:عشق,عاشق,مرام عشق,داود,ثمین,پارسیان,مادر,عشق ورزیدن,عشق مبهم,عشق های مرده,,ساعتتوسط داوود الماسیان | |

با عشق تومن عاشقی کردم

با خستگیات خستگی کردم

تورفتی ومن به یادتوموندم

باخبرخوشحالی توشادشدم

خبرعشق دوباره توبودکه بیمارشدم

تونبودی وپرستارنداشتم

مرضم خوب شداما شوق نداشتم

کهنگی عشق توسوزانیدمرا

مردن توآخرکٌشت مرا

عشق مبهم

+نوشته شده در برچسب:عشق,عاشق,مرام عشق,داود,ثمین,پارسیان,مادر,عشق ورزیدن,عشق مبهم,,ساعتتوسط داوود الماسیان | |

کهنه بودن شعرم

از راز چشمان زیبای توست

وتو زیباتر از پاییز

وتوتازه تر از سرسبزی باغ های بهاری

با صدایی که تازه گی این شعر نوست

صدایی زیبا تر ازصدای بلبل

وتویی لطیف تر از گلبرگ گل رٌز

مثل اساس بارانی شدن

من توراقدر همه ستاره دوست دارمت

اما توبزرگتری از همه کیهانها

درحدواندازه های بخشش خدا

وبزرگی تو اندازه همه ستاره

وستاره من تویی ودوست می دارمت

تورامی ستایمت

تورامیخواهم ودرشعرم می پرستمت

اما تو خدا را ستایش میکنی

تو هم خدارا سبب ماوهمه چیزما میدانی

ومن هم تورا ازخدا می خواهمت

تو چیستی عشق.

+نوشته شده در برچسب:عشق,عاشق,مرام عشق,داود,ثمین,پارسیان,مادر,عشق ورزیدن,خواستن,کهنه,شعر کهنه,شعر نو,,ساعتتوسط داوود الماسیان | |